230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

220609 caritas spotkanie

9 czerwca 2022 roku  reprezentacja wolontariuszy ze Szkolnego Koła Caritas uczestniczyła w spotkaniu Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej.  Spotkanie miało miejsce w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Ksiądz dr Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej skierował słowa podziękowania do dzieci, młodzieży oraz opiekunów za całoroczną pracę na rzecz bliźnich w potrzebie. Ks. Karol Hadam przybliżył postać Sługi Bożego Jacka Krawczyka – jako wzoru dla współczesnej młodzieży. Była to piękna lekcja wychowawcza propagująca ideę wolontariatu. 

camera-logo3.jpg

220425 dzien dobra 

W piątek, 22 kwietnia, zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Dobra. W ten sposób wpisaliśmy się w ogólnopolską akcję Caritas, mającą na celu pomoc cierpiącym Ukraińcom. Rano wszyscy mogliśmy częstować się słodkościami przygotowanymi przez naszych uczniów, a po południu uczniowie wzięli udział w turnieju w piłkę nożną oraz konkurencjach drużynowych. Środki uzyskane z organizacji Dnia Dobra zostaną przekazane na pomoc dla naszych braci z Ukrainy.

Szkolne Koło Caritas pragnie podziękować z całego serca Pani Dyrektor, Państwu Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za udział w Dniu Dobra.

camera-logo3.jpg

Wraz ze Szkolnym Kołem Caritas bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas 1-8 do udziału w Dniu Dobra. Akcja ta obejmuje całą Polskę w czasie związanym ze Świętem Miłosierdzia. Zorganizowany będzie stół słodkości oraz olimpiada i turniej w piłkę nożną. Środki uzyskane w ramach tej akcji będą przeznaczone na pomoc Ukrainie.

220420 dzien dobra

220407 spotkanie z dziecmi z Ukrainy

W czwartek, 24 marca, grupa 5 dziewcząt z naszego Szkolnego Koła Caritas, pod opieką p. Aleksandry Piróg oraz ks. Jakuba Dzierżaka, udała się do Rzeszowa na spotkanie z dziećmi z Ukrainy. Spotkanie odbyło się w budynku Full Market przy ul. Rejtana, gdzie obecnie znajduje się punkt noclegowy dla uchodźców zorganizowany przez Centrum Medyczne MEDYK oraz Miasto Rzeszów.

Nasze uczennice miały okazję współprowadzić zajęcia ruchowe dla dzieci oraz bawić się z nimi.

Było to bardzo dobre doświadczenie, rozwijające wrażliwość na potrzebujących. Bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość przyjazdu i spędzenia czasu z dziećmi.

camera-logo3.jpg                            Opiekunowie SKC   

220303 dary dla Ukrainy       Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom i Uczniom Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie za okazane serce podczas zbiórki darów dla potrzebujących mieszkańców miasta Czop na Ukrainie.

    Okazali Państwo niezwykłą hojność, biorąc pod uwagę fakt, że na zbiórkę nie było dużo czasu. Wszystkie produkty zostały już przekazane do Sokołowa Małopolskiego, a stamtąd trafią do rąk naszych braci z Ukrainy.
     Dobro zawsze wraca. Wszyscy obdarowani z pewnością będą życzliwie pamiętać o swoich Darczyńcach.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Dyrekcja Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie
Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół

camera-logo3.jpg