230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

tlusty czwartek 2020Po raz kolejny wolontariusze naszej szkoły przeprowadzili akcję związaną z tradycją tłustego czwartku. W tym dniu uczniowie sprzedawali pyszne pączki. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków, uczniów oraz pracowników szkoły. Dzięki temu uzbierano kwotę w wysokości 250zł. Pozyskane środki zostaną przekazane rodzicom niepełnosprawnej Milenki. Akcję przeprowadziły uczennice kl. 7: Monika Serafin, Martyna Chorzępa, Julia Mikołajczyk.

Serdecznie dziękujemy

Aleksandra Piróg
Katarzyna Bethoon

camera-logo3.jpg

gora grosza 2020Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w akcję „Góra Grosza”. Wolontariusze SKC w dniach od 25 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 roku prowadzili zbiórkę monet. Łącznie uzbierano kwotę 369,49 zł. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, przebywających w opiece zastępczej. Włączając się w akcję „Góra Grosza” zależało nam aby uświadomić uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej. Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę, segregację i liczenie monet. Najwięcej czasu i pracy włożyły w to uczennice z klasy 7: Jadwiga Rembisz oraz Patrycja Krawczyk.

                                                         Opiekunowie SKC

camera-logo3.jpg

kiermasz piernikowy skc 2019W okresie przedświątecznym wolontariusze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzali na terenie szkoły pierniki, które wcześniej upiekli w domach. Słodkie ciasteczka cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczniów i nauczycieli. Dochód ze sprzedaży świątecznych pierników w wysokości 347zł, będzie przeznaczony na rzecz osób potrzebujących do których wolontariusze udadzą się w II semestrze. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom za ich trud i czas poświęcony na przygotowanie ciasteczek. Byli to uczniowie: Izabela Gut, Natalia Kołodziej, Weronika Miazga, Barbara Radomska, Łucja Skwira, Andżelika Stępień, Kinga Sikora, Martyna Nędza, Kinga Cisek, Joanna Rembisz, Julia Mikołajczyk, Olga Tupaj, Łukasz Radomski, Julia Ożóg, Bartek Ożóg.

                                                         Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

camera-logo3.jpg

skc w nowej sarzynie 2019W dniu 10.12.2019r. wolontariusze naszej szkoły wraz z opiekunami udali się do Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja bez Granic” w Nowej Sarzynie. Dziewczęta z kl. 7 i 8 podczas spotkania zaprezentowały kilka kolęd i pastorałek, a także złożyły życzenia dzieciom i ich opiekunom. Wszyscy podopieczni ośrodka otrzymali upominki mikołajkowe i słodycze. Dzieci pomimo swojej niepełnosprawności okazały wolontariuszom swoje zadowolenie i radość ze spotkania. Wolontariusze mieli możliwość wykonania własnoręcznie robionych choinek pod opieką pracowników ośrodka.

Serdecznie dziękujemy uczennicom,  które zaangażowały się w występ: Kinga Piekut, Kornelia Radomska, Kinga Burek, Izabela Gut, Weronika Miazga, Barbara Radomska, Klaudia Skomro.                        

Opiekunowie:
Ks. Krzysztof Hyziak
Aleksandra Piróg
Katarzyna Bethoon

camera-logo3.jpg

skc w domu samotnej matki 2019Dnia 19 listopada 2019 roku wolontariusze SKC wraz z opiekunami udali się do Domu Samotnej Matki w Rzeszowie, gdzie zostali bardzo serdecznie przyjęci przez siostrę Dominikę. Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy tej placówki. Sistra Dominika uwrażliwiła młodzież na potrzeby ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a także wielokrotnie podkreśliła wartość domu rodzinnego. Na koniec spotkania wolontariusze przekazali przygotowane wcześniej upominki rodzinie, która obecnie przebywa w tym miejscu (o wartości 200zł.). Na ręce siostry przekazano również cegiełkę, aby wspomóc finansowo placówkę. Wsparcie to było możliwe dzięki funduszom pozyskanym podczas akcji zorganizowanych na terenie naszej szkoły.

Drugim punktem tego dnia była wizyta w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, gdzie uczestniczyliśmy w Wystawie „Zobaczyć w ciemności”. Uczniowie w całkowitej ciemności odbyli wycieczkę po pokoju specjalnie zaaranżowanym w taki sposób aby postrzegać świat bez użycia wzroku. Osoby przebywające wewnątrz Wystawy pod opieką Przewodnika uruchamiały zmysły tj.: dotyk, węch, słuch tak jak to czynią osoby niewidome i niedowidzące. Było to ogromne przeżycie i niezapomniane doświadczenie dla uczniów.

                                                                                                                         Opiekunowie SKC:

                                                     Aleksandra Piróg
Katarzyna Bethoon

camera-logo3.jpg