230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

altSzkolne Koło Caritas zachęca wszystkich rodziców do zakupu ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów. Dochód ze sprzedaży przekażemy chorym dzieciom z naszej gminy. Serdecznie zachęcamy do włączenia się w naszą akcję charytatywną.

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z Opiekunami.

Przydział czynności i obowiązków wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas

w roku szkolnym 2014/2015

 

1. Troska o grób Patrona Szkoły- ks. M. Lachora

    I semestr:

Bernadeta Stec

Julia Nizioł

Zuzia Smolak

    II semestr:

Weronika Piersiak,

Anna Radomska

Sabina Skiba

 

2. Spektakl, inscenizacja teatralna

Sabina Skiba

Kinga Kosiorowska

Aleksandra Zagaja

Anna Wróbel

Weronika Piersiak

Anna Radomska

Aleksandra Łach

Ewelina Burszta

Aleksandra Zdeb

Barbara Kuduk

 

3. Akcja „Góra Grosza”

Patryk Surdziel

Andżelika Łach

Zuzanna Skomro

 

4. Zbiórka zabawek do Hospicjum dla Dzieci

Bernadeta Stec

Julia Nizioł

Zuzanna Smolak

Alicja Zagaja

 

5. Wizyta u chorych w Hospicjum

Jadwiga Chorzępa

Kinga Kosiorowska

Anna Wróbel

Gabriela Szot

 

6. Wykonanie upominków dla chorych

Joanna Krasoń

Bernadeta Stec

Aleksandra Zdeb

Burszta Ewelina

Natalia Flis

Aleksandra Łach

 

7. Zbiórka zniczy

Natalia Flis

Aleksandra Łach

Kinga Tupaj

 

8. Dzień Chorego – dekoracja

Barbara Kuduk

Paulina Szostecka

Aleksandra Łach

Jadwiga Chorzępa

Kinga Kosiorowska

Alicja Zagaja

 

9. Dzień chorego - obsługa

Martyna Godek

Patrycja Perlak

Zuzanna Skomro

Andżelika Łach

Bernadeta Stec

Anna Wróbel

Gabriela Szot

Aleksandra Zagaja

Kinga Tupaj

Kinga Kosiorowska

 

10. Korepetycje

Aleksandra Zagaja

 

11. Kwesta przy cmentarzu

Wszyscy członkowie SKC

Lista wolontariuszy Szkolnego Koła CARITAS

- rok szkolny 2014/2015

 

Klasa III A

Godek Martyna

Perlak Patrycja

Klasa  III B

Wróbel Anna

Szot Gabriela

Surdziel Patryk

Chorzępa Jadwiga

Kosiorowska Kinga

Zagaja Aleksandra

Kuduk Barbara

Klasa II A

Piersiak Weronika

Radomska Anna

Skomro Zuzanna

Łach Andżelika

Klasa II B

Stec Bernadeta

Nizioł Julia

Smolak Zuzanna

Krasoń Joanna

Wójcik Paulina 

Zagaja Alicja

Klasa I A

Łach Aleksandra

Tupaj Kinga

Szostecka Paulina

Klasa I B

Zdeb Aleksandra

Burszta Ewelina

Flis Natalia

Klasa 6

Skiba Sabina

PLAN PRACY WOLONTARIUSZY

SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

2014/2015

I  Środowisko szkolne

–       pomoc materialna dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin (zbiórka pieniędzy, przygotowanie prezentów świątecznych, dofinansowanie wycieczek),

–       troska o chorych uczniów ( odwiedziny chorych kolegów, koleżanek, zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację),

–       udzielanie korepetycji dla uczniów,

–       przeprowadzanie akcji mających na celu pozyskiwanie środków finansowych ( przygotowanie spektakli i inscenizacji teatralnych, organizowanie dyskotek),

–       zbiórka zniczy „Światełko dla Cmentarza w Górnie”,

–       przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”,

–       zbiórka zabawek, artykułów szkolnych dla podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci  w Rzeszowie

 

II Wspólnota lokalna

–       wspieranie ubogich rodzin ( zbiórka odzieży, artykułów spożywczych, organizowanie świątecznej pomocy),

–       troska o chorych (odwiedziny osób przebywających w hospicjum),

–       akcje mające na celu pozyskiwanie środków finansowych ( kwesta na ulicach, kwesta przy cmentarzu),

–       przygotowanie  Dnia Chorego w Górnie,

–       porządkowanie cmentarza w Górnie,

–       udział w diecezjalnych uroczystościach CARITAS

Plan Pracy  Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2012/2013:

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Organizacja zebrań oraz akcji dobroczynnych w razie potrzeb

Cały rok szkolny

Opiekunowie SKC

Dbanie o czystość grobu Patrona Szkoły
 ks. M. Lachora

Semestr I

Wybrani uczniowie

 

Przeprowadzenie zbiórki jako pomoc dzieciom
z Kamerunu

Październik

 

Wyznaczeni uczniowie

Zagaja Kamil, Różycka Wiktoria, Miazga Sebastian, Zdeb Patrycja

Prowadzenie kroniki SKC

Cały rok szkolny

Opiekunowie SKC

Przeprowadzenie akcji „Światełko dla cmentarza w Górnie”, której celem jest zbiórka zniczy i posprzątanie zaniedbanych grobów.

Październik

Uczniowie Gimnazjum

Dawid Szewczyk

Paweł Miazga

Zbiórka pieniędzy na rzecz Towarzystwa Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

Listopad

Uczniowie Gimnazjum

 

Wykonanie stroików świątecznych dla chorych z Hospicjum w Górnie

Grudzień

Wybrani uczniowie

Łach Justyna, Krasoń Magdalena, Skomro Iza, Kutyła Monika, Popek Karolina, Szot Katarzyna, Surdziel Patrycja

Zorganizowanie akcji „ I ty możesz zostać św. Mikołajem” na rzecz osób niepełnosprawnych z gminy Sokołów Młp.

Grudzień

Wybrani  uczniowie

Dudzik Iwona, Dolecka Magdalena, Katarzyna Tupaj, Piersiak Karolina

Przygotowanie jasełek dla pensjonariuszy z Domu Spokojnej Starości „Leśniówka” w Turzy i DPS w Górnie.

Grudzień - styczeń

Wybrani uczniowie

 

 

Złożenie życzeń świątecznych  oraz stroików chorym z Hospicjum

Grudzień

Uczniowie Gimnazjum

Pomoc w przygotowaniu Dnia Babci i  Dziadka

Styczeń

Uczniowie Gimnazjum

Pomoc w przygotowaniu Dnia Chorego

Luty

Wybrani uczniowie

Piesza Pielgrzymka do Kościoła Parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Markowiźnie.

Kwiecień

Wszyscy członkowie

Podsumowanie prac SKC

Czerwiec

Opiekunowie SKC

 

Członkowie Szkolnego Koła Caritas w roku 2012/2013: