Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrekcji

Szanowni Rodzice, Uczniowie

W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r.  Nr 46 poz.432) z ostatnimi zmianami, opublikowanego w Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1245, Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,  ustaliła następujące dni, jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

12 listopada 2021 r. (piątek)

7 stycznia 2022 r. (piątek)

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

24-26 maja 2022 r. (egzaminy ósmoklasisty – wtorek, środa, czwartek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)

22 czerwca 2022 r. (środa)

Szkoła w tych dniach pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze.

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2021/22

210922 dni wolne