Główny Inspektorat Sanitarny, działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, przygotował ulotki dotyczące tej tematyki. 

Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Ulotki dotyczą m. in. chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2022 pod nazwą "Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - do celów edukacyjnych dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie". Szczegóły w załączniku na szkolnej stronie BIP.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 3/2022 pod nazwą: Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - do celów edukacyjnych dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie.  Szczegóły w załączniku nr 3/2022 na szkolnej stronie BIP.