221009 konkurs portret

Zapraszamy uczniów klas I - III do udziału w konkursie plastyczno – językowym “PORTRET KRÓLA KAROLA III”

Cele konkursu:

- popularyzacja języka angielskiego

- zaprezentowanie talentów plastycznych uczniów

- pogłębianie zainteresowań Wielką Brytanią

- pogłębienie wiedzy o Wielkiej Brytanii

Zasady konkursu:

- Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie portretu Karola III

- W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - III

- Format pracy: A4

- Technika wykonania pracy dowolna, np. rysowanie, wycinanie, malowanie, wydzieranie, wyklejanie

- Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę

- Praca powinna być podpisana i dostarczona nauczycielom języka angielskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Termin składania prac 21.10.2022 r.

Nauczyciele języka angielskiego

Agata Kogut

Iwona Chudzik