220510 wizyta w OSP

  Ogromne zainteresowanie wzbudziła dzisiejsza wizyta przedszkolaków w OSP Górno. W trakcie spotkania dzieci zostały zaznajomione z ciekawostkami związanymi z pracą strażaków, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych.

    Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wielki, czerwony wóz strażacki, do którego każde dziecko mogło wejść. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część przedszkolaków, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości zostać strażakiem.

   Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo; szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

  Na zakończenie spotkania zostało zaprezentowane działanie węża strażackiego. Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwiękach syren strażackich, za co bardzo dziękujemy Panu Władysławowi.

Wychowawcy grup.        camera-logo3.jpg 

 video_icon.png Film 1 video_icon.png Film 2