Milenka wraz z rodzicami bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom oraz Opiekunom Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie za bardzo miłą niespodziankę oraz wparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na rehabilitację. Jest nam niezmiernie miło, że wolontariusze Zespołu Szkół w Górnie pamiętają o naszej córce. Dobro zawsze powraca. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
 
240520 podziekowanie Milenki
 

240520 biblioteka

Biblioteka to przyjazne miejsce dla każdego. Przekonali się o tym uczniowie klasy pierwszej i drugiej naszej szkoły. W dniu 20.05.2024r. przyszli z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górnie pod opieką pań Agaty Kogut i Eweliny Sakowskiej. Dzieci miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat książek i rozwijania zainteresowań czytelniczych. Pani Teresa Krasoń, która pracuje w bibliotece w ciekawy sposób omówiła zasady korzystania z biblioteki - przedstawiła księgozbiór biblioteczny, oprowadziła uczniów po jego działach. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wszystkich informacji, z wielką ciekawością oglądali pomieszczenia biblioteczne, poznali w jaki sposób należy zachowywać się w czytelni. Byli zaskoczeni tak dużą liczbą książek na półkach.

Wycieczka sprawiła dzieciom wielką radość. Wizyta w bibliotece była dla nich dobrą lekcją. Poszerzyli oni swoje wiadomości o pracy bibliotekarza oraz poznali wartość książki i zalety czytania. Uczniowie pełni wrażeń i nowych doświadczeń wrócili do szkoły.

Galeria zdjęć - camera-logo3.jpg

240517 egzamin  

W dniach 14-16 maja 2024 r. uczniowie klasy ósmej naszej szkoły przystąpili do egzaminu. Podczas trzech dni ósmoklasiści zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Trzymamy kciuki za wyniki każdego ucznia! Niech będą one przepustką do wymarzonych szkół ponadpodstawowych.

Galeria zdjeć - camera-logo3.jpg

22 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Górnie odbędzie się Ekologiczny Piknik Rodzinny. Dofinansowanie przedsięwzięcia nasza Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w ramach programu priorytetowego: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (Część 2) Fundusz ekologii z udziałem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Kwota dotacji wynosi 8 000,00 zł.

240515 piknik

W ramach pikniku  zostaną zorganizowane konkursy, warsztaty i zawody z atrakcyjnymi nagrodami. 

240515 piknik

240509 konkurs

Cele konkursu:

- zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,

- zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania,

- ugruntowanie i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu właściwego segregowania odpadów komunalnych, zachęcania do kompostowania i nie stosowania oprysków chemicznych roślin,

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- promocja ochrony przyrody oraz przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych i uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej
 1. Technika pracy plastycznej: dowolna np. kredki, wycinanki, szkic ołówkiem, pastele.
 2. Format pracy:A4, praca płaska.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową .
 4. Kategorie wiekowe - dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

I KATEGORIA - 3 do 4 lat

II KATEGORIA - 5 do 6 lat

III KATEGORIA - kl. od I do III SP

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac plastycznych.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 3. Nagrodzone prace konkursowe i wyniki będą udostępnione na stronie internetowej naszej szkoły.
 4. Oceny prac biorących udział dokona komisja powołana przez organizatorów.
 5. Głównym kryterium oceny prac przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, estetyka prac oraz poziom artystyczny.
 6. Lista nagrodzonych uczestników i prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły, nagrody i dyplomy będą wręczane podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w dniu 22 maja 2024 r.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

ORGANIZATORZY:

 Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej