240701 projekty

 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i refleksji nad minionymi miesiącami. Dla klasy drugiej był to rok intensywnej pracy, który obfitował w szereg nowych wyzwań. Uczniowie wzięli udział w pięciu programach edukacyjnych: Międzynarodowy projekt edukacyjny “CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”, Projekt ekologiczny „Z ekologią na Ty”, „Szkolne Przygody Gangu Mocniaków”, „Psia lekcja” oraz „Czytam 20 minut dziennie – codziennie”.

 

Tegoroczna edycja międzynarodowego projektu pt. „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” została zatytułowana „Na tropach DOBROCZYNNOŚCI”. Uczniowie przeszli przez trzy etapy projektu: 1.Bądź dobry dla ludzi. 2. Bądź dobry dla zwierząt. 3. Bądź dobry dla roślin. W każdym z nich zespół klasowy wybrał jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonywał wybrane zadania. Na początku dzieci wysłuchały opowiadania o chmurce Tosi, która zajęła centralne miejsce na klasowej gazetce.  Kolejno omawiane były następujące książki: „Oto jest Kasia”, „Psie troski” i „Drzewo do samego nieba”. Następnie dzieci uzupełniały „lekturniki” oraz uczestniczyły w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów. Po przeczytaniu książek zastanawiały się także, jakie wartości przekazał i co dobrego dał innym bohater lektury, a następnie wykonywały projekty dobroczynne.

„Psia lekcja” to cykl zajęć, składający się z minimum dwóch lekcji, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zwierzęta ludziom”. Głównym celem programu było bezpieczeństwo dzieci i psów. Program wprowadził drugoklasistów w zagadnienia z obszaru: opieki nad psem, bezpiecznego życia z psem, przygotowania się na nowego psa  w domu czy sposobów komunikacji ze zwierzakiem.  Podczas zajęć dzieci aktywnie uczestniczyły w dyskusji na temat opieki nad zwierzakami, dzieliły się swoimi doświadczeniami oraz wyciągały wnioski po zaprezentowanych filmach edukacyjnych.

Celem ogólnopolskiego projektu ekologicznego „Z ekologią na Ty” było rozbudzanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych,  dostrzeganie i poznawanie piękna otaczającej przyrody, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kształtowanie postaw proekologicznych.  Bez wątpienia wszystkie działania projektowe przyczyniły się do podniesienia świadomości ekologicznej, a także uwrażliwienia na ochronę środowiska naturalnego. W związku z zrealizowanymi zadaniami powierzonymi nam w projekcie otrzymaliśmy certyfikat udziału w ogólnopolskim projekcie ekologicznym, który jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W ramach „Szkolnych Przygód Gangu Mocniaków” uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat roli składników odżywczych w diecie oraz poznali talerz zdrowego żywienia. Podczas projektu dzieci poznały historię gangu Mocniaków oraz zbierały naklejki za zjedzony zdrowy posiłek. Podsumowaniem całego projektu było przygotowanie plakatu promującego zdrowe odżywianie się, który zdobył nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie. Było dużo dobrej zabawy i uśmiechu na twarzach dzieci.

„Czytam 20 minut dziennie – codziennie!” to akcja, która polegała na samodzielnym czytaniu książek przez uczniów, a jej głównym celem było popularyzowanie czytelnictwa. Czas czytania był dokumentowany za pomocą kart czytelniczych. Zadanie to czytanie minimum 20 minut dziennie i kolorowanie jednego elementu za każde 20 min czytania. Za przeczytanie i pokolorowanie wszystkich dni danego miesiąca uczniowie otrzymywali naklejki, które wklejali na specjalnych kartach motywacyjnych.  Karty czytelnicze były tematycznie dopasowane do pory roku, miesiąca i związanego z nim wydarzenia. Na koniec roku szkolnego dzieci, które zebrały wszystkie naklejki otrzymały dyplom wzorowego czytelnika i drobny upominek.

Realizując zadania projektowe dzieci poszerzały wiedzę na temat otaczającego świata, uczyły się zdrowej rywalizacji, umiejętności współdziałania w grupie oraz rozwijały zdolność do twórczego myślenia świetnie się przy tym bawiąc. Potwierdzeniem realizacji projektów są uzyskane przez klasę certyfikaty.

 

Agata Kogut

Galeria zdjęć - camera-logo3.jpg