alt

Szkolne Koło Caritas

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

 W bieżącym roku szkolnym (2012/2013) asystentem SKC z ramienia Kościoła pozostał ks. Marek Wygonik, a opiekunami szkolnymi: p. mgr Joanna Ożóg oraz  p. mgr Aleksandra Piróg.

Plan Pracy  Szkolnego Koła Caritas

Zadania do realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Organizacja zebrań oraz akcji dobroczynnych w razie potrzeb

Cały rok szkolny

Opiekunowie SKC

Dbanie o czystość grobu Patrona Szkoły
 ks. M. Lachora

Semestr I

Wybrani uczniowie

 

Przeprowadzenie zbiórki jako pomoc dzieciom
z Kamerunu

Październik

 

Wyznaczeni uczniowie

Zagaja Kamil, Różycka Wiktoria, Miazga Sebastian, Zdeb Patrycja

Prowadzenie kroniki SKC

Cały rok szkolny

Opiekunowie SKC

Przeprowadzenie akcji „Światełko dla cmentarza w Górnie”, której celem jest zbiórka zniczy i posprzątanie zaniedbanych grobów.

Październik

Uczniowie Gimnazjum

Dawid Szewczyk

Paweł Miazga

Zbiórka pieniędzy na rzecz Towarzystwa Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

Listopad

Uczniowie Gimnazjum

 

Wykonanie stroików świątecznych dla chorych z Hospicjum w Górnie

Grudzień

Wybrani uczniowie

Łach Justyna, Krasoń Magdalena, Skomro Iza, Kutyła Monika, Popek Karolina, Szot Katarzyna, Surdziel Patrycja

Zorganizowanie akcji „ I ty możesz zostać św. Mikołajem” na rzecz osób niepełnosprawnych z gminy Sokołów Młp.

Grudzień

Wybrani  uczniowie

Dudzik Iwona, Dolecka Magdalena, Katarzyna Tupaj, Piersiak Karolina

Przygotowanie jasełek dla pensjonariuszy z Domu Spokojnej Starości „Leśniówka” w Turzy i DPS w Górnie.

Grudzień - styczeń

Wybrani uczniowie

 

 

Złożenie życzeń świątecznych  oraz stroików chorym z Hospicjum

Grudzień

Uczniowie Gimnazjum

Pomoc w przygotowaniu Dnia Babci i  Dziadka

Styczeń

Uczniowie Gimnazjum

Pomoc w przygotowaniu Dnia Chorego

Luty

Wybrani uczniowie

Piesza Pielgrzymka do Kościoła Parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego w Markowiźnie.

Kwiecień

Wszyscy członkowie

Podsumowanie prac SKC

Czerwiec

Opiekunowie SKC

 

Członkowie Szkolnego Koła Caritas w roku 2012/2013:

1.  Babiarz Weronika

2.  Bednarz Kamila

3.  Błądek Natalia

4.  Chorzempa Ewelina

5.  Dec Kinga

6.  Drelich Agnieszka

7.  Dudek Natalia

8.  Dudzik Iwona

9.  Dziadosz Łukasz

10.  Godek Martyna

11.  Kołodziej Kinga

12.  Koziej Dawid

13.  Krasoń Magdalena

14.  Krasoń Paulina

15.  Kutyła Monika

16.  Łach Lucyna

17.  Miazga Paweł

18.  Miazga Sebastian

19.  Perlak Patrycja

20.  Piekut Anna

21.  Popek Karolina

22.  Romański Paweł

23.  Różycka Wiktoria

24.  Rychel Bernadeta

25.  Skomro Izabela

26.  Sondej Mateusz

27.  Stec Sebastian

28.  Stępniewska Andżelika

29.  Surdziel Patrycja

30.  Surdziel Patryk

31.  Szajc Beata

32.  Szewczyk Dawid

33.  Szostecka Natalia

34.  Szot Katarzyna

35.  Ślońska Barbara

36.  Tarała Monika

37.  Wąsik Damian

38.  Woś Gabriela

39.  Zagaja Aleksandra

40.  Zagaja Dominik

41.  Zagaja Kamil

42.  Zdeb Dominik

43.  Zdeb Karolina

44.  Zdeb Patrycja

45.  Żarkowska Aneta

46.  Dolecka Magdalena

47.  Tupaj Katarzyna

48.  Sondej Karolina

49.  Piersiak Wiktoria

50.  Krudysz Paulina

51.  Prugar Łucja

52.  Kasprzyk Karolina

53.  Piersiak Karolina

54.  Dziadosz Sabina

55.  Łach Justyna

56.  Chorzępa Izabela

57.  Doktor Dariusz

58.  Polański Sławomir

59.  Majka Patrycja

60.  Radomska Anna

61.  Piersiak Weronika

62.  Kida Andżelika

63.  Krasoń Joanna

64.  Smolak Zuzanna