Górno – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski.

Wieś położona jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej, na północnym krańcu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, na ubogich, piaszczystych glebach. Występują tu również śródleśne wydmy, obecnie porośnięte lasem. Podstawowymi uprawami w okolicach Górna są: żyto, owies i ziemniaki. Górno otoczone jest przez lasy sosnowe będące częścią Puszczy Sandomierskiej.W ostatnich latach obserwuje się tendencję do stopniowego zalesiania części gruntów rolnych.

{mosmap text='Zespół Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie'}

Wieś założona prawdopodobnie już w XVI wieku na karczowanych terenach Puszczy Sandomierskiej. Obecnie liczy ok. 600 numerów domów.

Nazwy części wsi (przysiółki): Dołęga, Gruby, Majdan, Meszne, Rękaw, Walickówka, Zaborze, Zagrody.

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej erygowana została w 1599 roku, obecny kościół według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego wybudowano w latach 1911-1913 (neogotycki, pseudobazylika trójnawowa z transeptem i trójbocznie zamkniętym prezbiterium). W centrum wsi znajdują się dwie XIX-wieczne kapliczki domkowe, w znajdującej się bliżej kościoła, krytej gontem, na ścianach obejrzeć można ludowe malowidła z lat 30. XIX wieku przedstawiające zwiastowanie i ofiarowanie w Świątyni.

W latach II wojny światowej na skraju wsi okupant utworzył powiązany z pobliskim poligonem ćwiczebnym obóz dla żołnierzy Luftwaffe, po wojnie zmienione w sanatorium przeciwgruźlicze. Wraz z założonym w 1991 roku zakładem masarskim "Smak Górno", sanatorium jest miejscem pracy znacznej części mieszkańców Górna. [źródło: Wikipedia.org]