231111 Narodowe Swieto

Dnia 10.11.2023 roku w naszej szkole obchodziliśmy 105 rocznicę odzyskania niepodległości. Trzeba nam było czekać 124 lata na konflikt interesów państw zaborczych, do zakończenia I wojny światowej w 1918r., aby dzielić wspólną radość. Aby na nowo cieszyć się wolną, niepodległą Ojczyzną. Lata zaborów, walk, upokorzenia uświadamiają i utwierdzają w głębokim przekonaniu, że wszędzie dobrze, ale Dom jest miejscem, w którym człowiek czuje się najlepiej. Tym Domem jest nasza Ojczyzna.

Na tę okoliczność uczniowie naszej szkoły pod opieką Księdza Jakuba Ochońskiego, przy wsparciu Pani mgr Haliny Godek, przygotowali piękny program słowno-muzyczny, zawierający grę aktorską, pieśni patriotyczne oraz narrację historyczną. Na widowni zasiadła cała społeczność szkolna, a uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor mgr Teresa Surdyka słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Słowa wypowiedziane tak dawno, jakże aktualne dziś - dodała, po czym nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor wręczyła uczniom dyplomy za szczególne osiągnięcia.

Tomasz Majka

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg