220930 projekt biblioteka

Uczniowie klasy 4 i 5 naszej szkoły zostali włączeni do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”. W tym roku szkolnym projekt „Zabawa sztuką” Dagmary Drabik otrzymał honorowy patronat  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji i Nauki. Głównymi celami projektu jest propagowanie sztuki, wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie talentów i kreatywności uczniów. Program jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 tj. „wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na dobro i piękno”. Projekt będzie realizowany w bieżącym roku szkolnym  na lekcjach plastyki oraz w bibliotece szkolnej.

                                                                                                                 Joanna Ożóg