211215 mikolajkowa loteria fantowa 

Szkolne Koło Caritas zorganizowało w dniach: 7 – 10. 12. 2021 roku akcję charytatywną „Mikołajkowa loteria fantowa”.  
     Loteria cieszyła się ogromnym powodzeniem i z przykrością musimy stwierdzić, że dla niektórych uczniów zabrakło losów, których było ponad 80. Dochód ze sprzedaży fantów czyli 480 zł w całości zostanie przekazany podopiecznym Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
     Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przynieśli różnego rodzaju gry, zabawki, książeczki itp., które mogliśmy sprzedawać jako fanty. Dziękujemy również wolontariuszom za włożony trud oraz wielkie zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie loterii. 

                                                                                           Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

211215 mikołajkowa loteria

camera-logo3.jpg