230604 laka 

W przeddzień Dnia Dziecka (31.05.2023r.) po raz pierwszy udaliśmy się z prezentami do „Domu Opatrzności” oraz „Nadzieja” dla dzieci i młodzieży w Łące. Inicjatywę wyjazdu podjęło nasze Szkolne Koło Caritas. Dzięki kilku akcjom przeprowadzonym na terenie szkoły udało się pozyskać środki na zakup artykułów spożywczych, szkolnych, chemicznych oraz zabawek. Dodatkowo uczniowie z klasy 1 i 2 wraz z rodzicami przygotowali imienne paczki dla dzieci. Do placówki na spotkanie z dziećmi udali się opiekunowie wraz z uczennicami: Zuzanną Rembisz, Leną Gancarz oraz Aleksandrą Łach. Wszyscy mieliśmy okazję poznać historię powstania Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz obejrzeć cały kompleks budynków, po których oprowadziła nas Siostra Dyrektor. Później spotkaliśmy się z pracownikami i dziećmi przebywającymi w placówce. Wspólne rozmowy, zabawa oraz otrzymane prezenty sprawiły, że dzieci były bardzo szczęśliwe. Spotkanie przyniosło wiele radości również nam jak i naszym uczniom. Opiekunami akcji i wyjazdu były: Aleksandra Piróg i Katarzyna Bethoon. Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych darczyńców-rodziców i uczniów dzięki którym mogliśmy przekazać dużą ilość darów. Słowa podziękowania kierujemy także do pana Władysława Dudzika, który umożliwił nam bezpieczny transport pojazdem strażackim do Łąki.

                                                                                                                                        Aleksandra Piróg

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg