230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

211104 kwestaKwesta na rzecz ubogich i bezdomnych – 1 listopada

             Już od wielu lat wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas, działającego w naszej szkole, kwestują 1 listopada przy cmentarzu parafialnym w Górnie na rzecz Towarzystwa Św. Brata Alberta w Rzeszowie.  Również w tym roku uczniowie z klas: 5-8 SP bardzo chętnie i licznie włączyli się w akcję charytatywną, zbierając ofiary do puszek jako pomoc dla osób potrzebujących.

          Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w zbiórkę. Z klasy 8: Justyna Burszta, Sandra Chorzępa, Natalia Doktor, Natalia Gut, Paweł Krawczyk, Łukasz Radomski, Nikoletta Skowrońska, Olga Tupaj. Z klasy 7: Łukasz Chorzempa, Martyna Kramarz, Kacper Łach, Maciej Olszowy, Krzysztof Piróg, Aleksandra Skiba, Agata Skiba, Jakub Skwira, Weronika Wrzos. Z klasy 6: Sebastian Cisek, Norbert Chorzempa, Gabriela Miazga, Piotr Piróg, Wojciech Rembisz. Z klasy 5: Michał Chorzempa. 

camera-logo3.jpgOpiekunowie Szkolnego Koła Caritas

 

211015 slodka przerwa

Wolontariusze SKC jak zwykle stanęli na wysokości zadania przygotowując kolejną akcję „Słodka przerwa galaretkowa”. Uczniowie z klasy 6 i 7 przygotowali przepyszne galaretki z owocami. Dochód ze sprzedaży smakołyków w kwocie 360 zł przeznaczymy na zakup potrzebnych artykułów dla Dzieci Domów Dziecka przy ul. Nizinnej w Rzeszowie.

BARDZO DZIĘKUJEMY :-) 

Szczególne podziękowania kierujemy, także do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, którzy włączyli się w naszą akcję.

Zawsze możemy liczyć na Wasze WIELKIE SERCA!!! 

camera-logo3.jpg                                                                                Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

210601 aktywna majowka

Nasza szkoła podjęła wyzwanie i włączyła się w akcję „Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie”. Uczniowie z poszczególnych klas zaangażowali się w różne formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, m.in. w piłkę nożną, bieg, wyścigi rzędów. W akcji wzięło udział 67 uczniów i 4 opiekunów. Przy tej okazji uczniowie wpłacali cegiełki. Dodatkowo Szkolne Koło Caritas zorganizowało sprzedaż lodów. Łącznie udało się uzbierać kwotę w wysokości 900 zł., która została wpłacona na konto Fundacji. 

                 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w tym charytatywnym przedsięwzięciu.          

                                                                                                    Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

camera-logo3.jpg

Akcja edukacyjno - charytatywna

„Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie"

Nasza szkoła podjęła wyzwanie i włącza się w akcję „Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie”. W tym celu uczniowie z poszczególnych klas będą angażowali się w różne formy aktywności fizycznej (ZDROWO i BEZPIECZNIE). Uczestnictwo ucznia wiąże się z wpłatą symbolicznej cegiełki w kwocie 5 zł.

„Bądźmy aktywni   i  pomóżmy chorym Dzieciom”

 

Serdecznie zapraszamy !

Opiekunowie SKC

pdf_button.pngZałacznik 1                               

pdf_button.pngZałącznik 2                           

pdf_button.pngZałącznik 3

210331 bielec 

Pomagamy chorej Kasi

Po raz kolejny nasze Szkolne Koło Caritas włączyło się w zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego dziecka. Tym razem uczniowie chcieli wesprzeć dziewczynkę - Kasię Bielec. W tym celu Wolontariusze wykonali piękne, kolorowe pisanki. Świąteczne jajka kupili chętni rodzice i pracownicy szkoły. Pozyskane w akcji fundusze będą wsparciem w procesie leczenia i rehabilitacji dziewczynki.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom oraz wolontariuszom wykonującym pisanki.

                                                                                                     Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

camera-logo3.jpg