230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

Drodzy Rodzice!

Otrzymaliśmy wiadomość od Burmistrza GiM Sokołów Małopolski z prośbą o pomoc od mera ukraińskiego miasta Czop, które jest miastem partnerskim Sokołowa.

Bardzo proszą nas o pomoc, a konkretnie o:
- żywność długoterminową, typu konserwy, kasze itp.
- koce,
- ciepłe ubrania,
- jednorazowe sztućce i talerze,
- pampersy, chusteczki nawilżane.

Jeśli ktoś z Państwa ma możliwość pomóc, w imieniu Szkolnego Koła Caritas bardzo prosimy przekazywać te dary do naszej szkoły do jutra, tj. 3.03.2022 r., do godziny 12:00. Mamy mało czasu, ale z Sokołowa transport odjedzie już około 15:00. Liczy się każdy dobry gest!

Z góry bardzo dziękujemy za każdą pomoc.
Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

211215 mikolajkowa loteria fantowa 

Szkolne Koło Caritas zorganizowało w dniach: 7 – 10. 12. 2021 roku akcję charytatywną „Mikołajkowa loteria fantowa”.  
     Loteria cieszyła się ogromnym powodzeniem i z przykrością musimy stwierdzić, że dla niektórych uczniów zabrakło losów, których było ponad 80. Dochód ze sprzedaży fantów czyli 480 zł w całości zostanie przekazany podopiecznym Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
     Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przynieśli różnego rodzaju gry, zabawki, książeczki itp., które mogliśmy sprzedawać jako fanty. Dziękujemy również wolontariuszom za włożony trud oraz wielkie zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie loterii. 

                                                                                           Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

211215 mikołajkowa loteria

camera-logo3.jpg

211110 stol slodkosci

           10 listopada 2021r. wolontariusze należący do SKC po raz trzeci przeprowadzili na terenie naszej szkoły akcję: Stół słodkości w Dniu Niepodległości. W tym dniu oprócz uroczystej akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, wolontariusze sprzedawali domowe ciasta, muffinki, wafle, cynamonki i kokoski. Celem akcji charytatywnej było pozyskanie funduszy na rzecz Dzieci z Domów Dziecka przy ul. Nizinnej w Rzeszowie. 

Dzięki hojności uczniów i pracowników szkoły udało się uzbierać kwotę w wysokości 430 zł.
            Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom, którzy znaleźli czas na przygotowanie smakołyków. Byli to uczniowie: z klasy 8 SP: Sandra Chorzępa, Martyna Kazik, Martyna Naja, Justyna Burszta, Olga Tupaj, Julia Ożóg; z klasy 7: Agata Skiba, Aleksandra Skiba, Weronika Wrzos, Krzysztof Piróg; z klasy 6: Wojciech Rembisz, Gabriela Miazga, Aleksandra Perlak.

camera-logo3.jpgOpiekunowie Szkolnego Koła Caritas