230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

221116 wizyta hospicjum 

We wtorek, 15 listopada, przedstawiciele naszego Szkolnego Koła Caritas wraz z uczennicami z SKC Szkoły Podstawowej w Górnie-Zaborzu udali się na wyjazd do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

Genialnym wprowadzeniem była projekcja filmu Johnny, którą mogliśmy obejrzeć w kinie. Film opowiada o życiu ks. Jana Kaczkowskiego, założyciela Hospicjum im. św. Ojca Pio w Pucku, który zmarł na nowotwór w 2016 roku.

Po obejrzeniu filmu udaliśmy się do Hospicjum dla Dzieci, gdzie spotkaliśmy się z panią Dyrektor placówki oraz panią odpowiedzialną za działalność charytatywną. Mogliśmy także przejść po oddziałach stacjonarnych, gdzie przebywa kilkadziesiąt ciężko chorych dzieci.

Przekazaliśmy dla hospicjum dary zebrane podczas akcji Serce dla Hospicjum. Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa udział w tej akcji. Spotkanie było dla nas bardzo ubogacające i dające do myślenia.

Tak jak mówił ks. Kaczkowski, musimy działać teraz - i tak mamy już za mało czasu.

Zapraszamy do galerii zdjęć.  camera-logo3.jpg

221111 swieto niepodległosci

Zadaniem każdej szkoły jest rozbudzanie w młodym człowieku miłości do Ojczyzny. Najlepszą okazją ku temu jest świętowanie Dnia Niepodległości. W naszej szkole, jak co roku, świętowanie miało podwójny charakter. Najpierw każdy mógł poczęstować się pysznymi słodkościami przygotowanymi przez Szkolne Koło Caritas w ramach akcji Stół Słodkości w Dniu Niepodległości. Środki uzyskane ze sprzedaży słodkości zostaną przeznaczone na cele charytatywne. Przed godziną 11:00 uczestniczyliśmy w akademii zatytułowanej Zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud, przygotowanej przez ks. Jakuba Dzierżaka i p. Tomasza Majkę. Dekoracje przygotowywali: p. Aleksandra Piróg, p. Katarzyna Bethoon i p. Władysław Dudzik. Na początku akademii odśpiewaliśmy hymn państwowy w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaDoHymnu.

camera-logo3.jpg Zapraszamy do galerii zdjęć oraz do obejrzenia filmiku.

 

221107 kwesta przy cmentarzu

    Po raz kolejny wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas kwestowali przy cmentarzu parafialnym w Górnie na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Z puszkami stali uczniowie z klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Górnie oraz w Górnie –Zaborzu. W akcję zaangażowało się łącznie 28 uczniów.  Wolontariusze wspierani byli obecnością pana Mariusza Zacios z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. Pan Zacios podkreślał, że ważne jest podejmowanie takich inicjatyw ponieważ rośnie liczba osób potrzebujących pomocy. O czym świadczy fakt coraz dłuższych kolejek przed jadłodajnią, kiedy wydawany jest ciepły posiłek. W schroniskach przebywa około 100 osób, którzy wymagają stałej opieki.

     Cieszymy się, że jako Szkolne Koło Caritas możemy włączać się w takie działania i mamy ogromną satysfakcję z pomagania bliźnim w potrzebie.  
  Serdecznie podziękowania kierujemy do naszych  Wolontariuszy oraz wszystkich  Ofiarodawców.   

                                                                                                      Bóg zapłać !

                                                                                  Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas 

camera-logo3.jpg

221027 SKC dla hospicjum 

 W październiku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zorganizowali akcję „Z sercem dla Hospicjum” w ramach której chcieli wesprzeć śmiertelnie chore dzieci z Podkarpackiego Hospicjum. W tym celu na terenie szkoły oraz w sklepie Premium uczniowie przeprowadzili zbiórkę artykułów spożywczych i kosmetycznych.

   Dodatkowo 27 października 2022 roku w naszej szkole odbył się kiermasz ciast jesiennych. Młodzież ze Szkolnego Koła Caritas spisała się na medal, przynosząc do szkoły własnoręcznie upieczone ciasta, co spotkało się z zachwytami próbowanych słodkości. Zaangażowanie młodzieży w akcję było bardzo duże i cieszyło się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Dzięki temu udało się zebrać i zakupić sporą ilość darów dla dzieci. Dziękujemy wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom zaangażowanym w ww. akcję: Gabrieli Miazga, Aleksandrze Perlak, Martynie Kramarz, Weronice Wrzos, Aleksandrze Skiba, Agacie Skiba, Krzysztofowi Piróg.

camera-logo3.jpg                                                                       Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas