230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

221216 loteriada mikolajkowa

    Już po raz kolejny w okresie przedświątecznym wolontariusze i opiekunowie  Szkolnego Koło Caritas zorganizowali akcję charytatywną „Mikołajkowa loteria fantowa”. W tym roku akcję przeprowadzono na rzecz chorego 12-letniego  Dominika z Wólki Łętowskiej. W tym celu przygotowanych zostało około 200 losów. Można było wylosować m.in. książki, puzzle, maskotki, ozdoby świąteczne, zabawki i inne upominki. W ubiegłych latach akcja ta cieszyła się ogromnym powodzeniem, tak też było i tym razem. Uczniowie po kilka razy wracali by wziąć udział w loterii. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się zebrać sporą kwotę, która została przekazana rodzicom  chorego nastolatka.         

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przynieśli różnego rodzaju gry, zabawki, książeczki itp., które mogliśmy sprzedawać jako fanty. Dziękujemy również wolontariuszom za przeprowadzenie loterii  oraz osobom kupującym losy. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
                                                    
Św. Jan Paweł II

221216 loteriada mikolajkowa 2

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej loterii :) camera-logo3.jpg

 

221216 spotkanie wolontariuszy SKC 

    Do wolontariatu nie można nikogo przymuszać. Człowiek, który się na to decyduje, musi mieć chęć i czas. Na naszych wolontariuszy można zawsze liczyć, gdy jest potrzeba niesienia pomocy.

    16 grudnia wolontariusze wraz z opiekunami po raz kolejny odwiedzili niepełnosprawne dzieci i młodzież w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Nowej Sarzynie. Zaśpiewali kolędy, złożyli świąteczne życzenia oraz przekazali wszystkim słodkie upominki. Nasi uczniowie chętnie włączyli się w warsztaty na których wykonali świąteczne stroiki pod opieką pracowników placówki. Podczas spotkania panowała rodzinna atmosfera.
    Wszystkim wolontariuszom składamy serdeczne podziękowania za wrażliwość, wielkie serce i otwarcie na drugiego człowieka.

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

Katarzyna Bethoon

Aleksandra Piróg

Ks. Jakub Dzierżak

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

Obejrzyj nagrania z  kolędowania na stronie NORW - video_icon.png

W roku 2022 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza przypada na 5 grudnia (poniedziałek), czyli właśnie dziś.
Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Dzień Wolontariusza o zasięgu światowym. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Z tej okazji chcemy docenić wszystkich, którzy spieszą z bezinteresowną pomocą innym.
W naszej szkole jest również grupa uczniów, która spełnia się w tej roli doskonale. Działa ona w ramach Szkolnego Koła Caritas. Drodzy Wolontariusze życzymy Wam nieustającego zapału do nowych wyzwań, radości ze spotkań z ludźmi, którym niesiecie pomoc i niesłabnącego poczucia, że warto to robić!

221208 szkolne kolo caritas

221124 zbieramy na leczenie Dominika 

24  listopada Wolontariusze SKC podczas szkolnej zabawy andrzejkowej zorganizowali sprzedaż popcornu, wafelków oraz napojów, aby pozyskać pieniążki na leczenie swojego rówieśnika 12-letniego Dominika z Wólki Łętowskiej.  Dzięki zaangażowaniu młodzieży oraz hojności dzieci i nauczycieli udało się uzbierać kilkaset złotych.

Cieszymy się, że w przeddzień Adwentu nasza młodzież okazała wielkie serce wobec potrzebującego kolegi. Ale to nie koniec – już niedługo kolejne wydarzenia i okazje do pomocy!

                                                          Bóg zapłać!

                                                                                            Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas 

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg